Tư thế làm chuyện ấy : Dốc ngược

 

56 Tư thế làm chuyện ấy : Dốc ngược

 
tư thế quan hệ tình dục này, máu sẽ dồn về phía đầu như khi bạn trồng cây chuối.
Đây là tư thế yêu sáng tạo thừ tư thế truyền thống. Người vợ nằm dưới nhưng đẩy đầu và vai của mình không chạm mặt giường. Hai tay buông thoải mái xuống đất.
Còn chồng ở trên và hai tay chống xuống đất làm điểm tựa.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>